Městská knihovna
Naposledy aktualizováno: 09.01.2019 09:56:35

Nabídka služeb:

 

- půjčování beletrie a naučné literatury pro dospělé

- půjčování beletrie a naučné literatury pro děti a mládež

- půjčování časopisů

- půjčování dokumentů z fondu jiných knihoven prostřednictvím

  meziknihovní   výpůjční služby /MVS/

- poskytování knihovnicko - bibliografických informací

- nabídka encyklopedií k prezenčnímu studiu v knihovně

- přístup k síti Internet

 

- exkurze a besedy pro žáky

 

Nabídkový list akcí pro ZŠ :

 

Říjen – TÝDEN KNIHOVEN –SPOLEČNÉ ČTENÍ

 

Prosinec – Vánoce v Evropě 

 

Březen – červen- tématické besedy  /termíny podle zájmu vyučujících/

 

Besedy trvají jednu vyučující hodinu, knihovna může zpracovat i požadavky

jednotlivých tříd podle osnov.

 

První stupeň

 

1.tř. - Knihovnická lekce – seznámení s knihovnou

2.tř. -  Naši ilustrátoři dětem

       -  Bohumil Říha

3.tř. –  Poezie pro děti

4.tř. -  Pověsti našeho kraje

5.tř. -  Dobrodružná literatura pro děti /Foglar,Defoe, Twain/

 

Červen – Pasování čtenářů  /1.třídy/

 

 

Pro druhý stupeň – podle zájmu vyučujících a učebních osnov :

 

Bajka /Ezop,Krylov, La Fontaine/

Shakespeare

Humor a satira v české literatuře /Borovský, Hašek, Werich /

Česká literatura ve filmové tvorbě / Němcová, Poláček ,Erben, Mácha /

Závislost  aneb rakovina vůle – téma drog v literatuře

Villon – Závěť

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0095 sekund času a 0.7MB paměti.