Městská knihovna
Naposledy aktualizováno: 09.01.2019 09:56:35

 

Čítárna

 

 

slouží všem zaregistrovaným čtenářům, je zde možné prezenčně – tj. pouze v prostorách knihovny – nahlédnout do denního tisku a časopisů.Nejnovější čísla časopisů jsou k dispozici pouze v čítárně. Starší čísla si registrovaní čtenáři knihovny mohou půjčovat domů. Užívání čítárny je bezplatné.

 Uživatelé jsou povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek.

Přístup a služby se neposkytují návštěvníkům pod vlivem alkoholu, jiných návykových  látek a těm, kteří svým nepřiměřeným chováním obtěžují ostatní návštěvníky. Knihovna si vymezuje právo takového návštěvníka z prostor čítárny vykázat.

 

 

 

Seznam tisku:

 Tachovský deník, 21.století, Burda, dTest, Květy, Moje psychologie, Modelář, Plánský měsíčník, Praktická žena, Reflex, Regena, Svět motorů, Tina, Turista, Vítaný host, Zdraví.

 

 

Možnost posezení nad tiskem s šálkem kávy

 nebo čajem

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0058 sekund času a 0.69MB paměti.